Sådan bruger vi Aula

På denne side kan du finde anvendelsesstrategien for Aula i Silkeborg Kommune samt de vejledninger, retningslinjer og øvrige bilag, som tilknytter sig denne.

Silkeborg Kommune har udarbejdet en anvendelsesstrategi med henblik på at have en fælles beskrivelse af de beslutninger og anbefalinger, som gælder for alle skoler, og af de drøftelser, som skolerne skal have lokalt.

Anvendelsesstrategien tager udgangspunkt i Aulas funktionalitetsbeskrivelse fra leverandøren. Strategien er derfor organiseret på samme måde, og under hvert afsnit er tilføjet Silkeborg Kommunes lokale beslutninger:

  • Hvad der er fælles for alle skoler = Retningslinjer for alle skoler (skal følges)
  • Hvad skolerne bør overveje = Anbefalinger til skolerne (gode at følge)
  • Hvad skolerne bør drøfte lokalt = Drøftelser på skolerne (gode at gennemføre)

Læs Silkeborg Kommunes anvendelsesstrategi for Aula (pdf)