Sådan bruger vi Aula i Dagtilbud

Her vil du kunne orientere dig i anvendelsesstrategien for dagtilbuddene i Silkeborg Kommune.

Billede fra anvendelsesstrategien

Den kommunale anvendelsesstrategi er udviklet med udgangspunkt i erfaringer fra pilotprojektet i Bryrup. 
Læs den kommunale anvendelsesstrategi her.

Anvendelsesstrategien er henvendt til ledere, medarbejdere og forældre og hovedlinjerne er:

  • Brugere har kun adgang til det, der er nødvendigt
  • Aula er sat op, så det er nemt at finde informationer og dokumenter
  • Kommunikation på Aula er altid i henhold til databeskyttelsesforordningen

Anvendelsesstrategien danner grundlag for, at daginstitutioner og Dagplejen kan udvikle lokale anvendelsesprincipper for Aula i samarbejde mellem ledere, medarbejdere og forældrebestyrelser.

Derudover er det oplagt at forventningsafstemme og drøfte brugen af Aula på forældremøder, i de enkelte børnehuse samt hos den enkelte dagplejer. Dette kan være før og/eller efter de lokale anvendelsesprincipper er udformet.

Til de lokale processer, er der udviklet en tjekliste samt en drejebog med tilhørende samtaleskabeloner, som dagtilbuddene kan tage udgangspunkt i.

Processen samt skabeloner er afprøvet sammen med forældrerådet i Bryrup. De udfyldte skabeloner er efterfølgende blevet bearbejdet som eksempel på, hvordan lokale anvendelsesprincipper kan se ud. Eksemplet tjener også som skabelon, idet institutioner og Dagplejen kan bruge det som skabelon ved at indsætte deres egne lokale principper.